LIÊN HỆ

Địa chỉ:  Số nhà 063 – đường Cốc Lếu – phường Cốc Lếu, TP Lào Cai – Tỉnh Lào Cai

Điện thoại:  (0214) 3820214 – Di động: 0915917495 – 0978 402 689

Số tài khoản: 8800205126017 – Ngân hàng nông nghiệp tỉnh Lào Cai

Email: phamtronghung@vnn.vn