Bổ thận hoàn

Bổ thận, tráng dương, chữa chứng thận dương hư, yếu sinh lý, di tinh, liệt dương, xuất tinh sớm.