Cao Ban Long

Bổ thận tráng dương, sinh tinh, ích huyết, tư bổ cường tráng. Chữa liệt dương, sinh lý yếu, chứng tinh huyết khô kiệt, đau lưng, hiếm muộn con, kém ăn ít ngủ.