Siro Bổ Tỳ Thảo Nam Sơn

Bổ tỳ vị, chữa chứng kém ăn khó ngủ, gầy yếu, da xanh vàng, bụng ỏng, còi xương, rối loạn tiêu hóa, mồ hôi trộm, chậm phát triển.