Trà Dưỡng Tâm An Thần Thảo Nam Sơn

Dùng trong trường hợp mất ngủ, ngủ không sâu giấc, hồi hộp, hay mơ, hay quên, kém ăn, mệt mỏi.