Trường xuân tửu

Bổ thận, tráng dương, chữa chứng thận dương hư, sinh lý yếu, di tinh, liệt dương, xuất tinh sớm.