LIÊN HỆ

 Địa chỉ: Số nhà 063, đường Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: (0214) 3820214

DĐ: 0915917495 – 0978.402.689

Email:phamtronghung@vnn.vn 

phamtronghung063@gmail.com

Số tài khoản: 8800205126017 – Ngân hàng nông nghiệp tỉnh Lào Cai